บทความทั้งหมด

สำหรับยุคนี้การใช้จีพีเอสนั้นเป็นสิ่งที่แทบขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เพียงแค่นักเดินทางเท่านั้น แต่บุคคลทั่วๆไปก็ยังจำเป็นต้องใช้ GPS ด้วยเช่นกัน เป็นต้นว่าการหาสถานที่สำคัญต่างๆ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งการใช้จีพีเอสนี้ทำให้เราเดินทางถึงสถานที่เป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตามการไปยังสถานที่เป้าหมายที่ให้ผลแม่นยำที่สุดสำหรับการใช้จีพีเอสนั้น อาจจะจำเป็นต้องป้อนพิกัดลงไปในอุปกรณ์ที่เราใช้

กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการดำเนินการเชิงป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุโดยการใช้ระบบ GPS Tracking เพื่อติดตามพฤติกรรมต่างๆของผู้ขับขี่ในการใช้รถ ทั้งความเร็วในการขับขี่ ชั่วโมงการทำงาน ซึ่งจะควบคุมกำกับดูแลผ่านศูนย์บริหารจัดการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งจากส่วนกลางและจากทุกจังหวัด

ปัจจุบันมีการใช้จีพีเอส (GPS) เพื่อเข้ามาควบคุมคุณภาพในการจัดการยวดยานพาหนะภายในองค์กรนั้นเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก และหัวข้อหลักๆต่อไปนี้ คือเรื่องที่พอจะสรุปได้ว่า การใช้งานระบบติดตามรถยนต์ หรือที่เราเรียกกันว่า GPS Tracking มีความสำคัญในเรื่องใดบ้างเกี่ยวกับองค์กรของเรา

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำทางของอุปกรณ์ GPS อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำทางด้วยจีพีเอส ประกอบไปด้วย 1.ตัวรับสัญญาณจากดาวทียม (GPS Receiver Module) 2.ตัวประมวลผล (CPU) 3.โปรแกรมที่ใช้สำหรับการนำทาง (Software) 4.แผนที่ที่ใช้สำหรับการนำทาง (Map Data)

การนำ GPS มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการดำเนินชีวิต จีพีเอสเป็นเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวเรา และด้วยความสามารถของจีพีเอสทำให้เราสามารถเอาข้อมูลของตำแหน่งมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่าง

ประเภทรถที่ต้องติด GPS ติดรถ ตามโครงการ มั่นใจ ทั่วไทย รถใช้ GPS GPSติดรถ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เดินหน้ามาตรการสร้างความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยรถที่ต้องดำเนินการติดตั้ง GPSติดรถ พร้อมเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ มีประเภทรถดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและกฎหมายในการติดตั้ง gps tracking ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ข้อกำหนดจากกรมการขนส่ง ได้ออกนโยบาย "มั่นใจทั่วไทยใช้ GPS" โดยกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป)

1. GPS ติดตามรถยนต์ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรของบริษัท เพราะสามารถวางแผนการเดินทาง และสามารถบอกถึงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ขับรถ 2. สามารถวางแผนการดำเนินงาน ลดระยะเวลาในการเดินทางเพราเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดและบอกการจราจรในช่วงนั้นๆ 3. ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง สามารถค้นหารถที่ใกล้สถานที่นั้นๆทีสุด ประหยัดเวลาในการเดินทาง

เรียกย่อว่า Global Positioning System : GPS หรือรู้จักในชื่อ นาฟสตาร์ (Navstar) คือระบบดาวเทียมนำร่องโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) เพื่อระบุข้อมูลของตำแหน่งและเวลาโดยอาศัยการคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากตำแหน่งของดาวเทียมต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบโลกทำให้สามารถระบุตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกและในทุกสภาพอากาศ รวมถึงสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางเพื่อนำมาใช้ร่วมกับแผนที่ในการนำทางได้

วิธีรูดบัตรขับขี่ 1. สตาร์ทเครื่อง 2. รอเสียงสัญญาณเครื่องรูดบัตรแจ้งเตือน สัญญาณไฟเป็นสีแดง 3. รูดใบขับขี่ โดยให้แถบแม่เหล็กอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสัญญาณไฟ เมื่อรูดบัตรผ่านแล้วสัญญาณไฟจะเป็นสีเขียวและเสียงหยุดร้อง

gps บางนา แอพจีพีเอส อย่างที่คุณเห็นการหาตำแหน่งบุคลากรผ่าน GPS ควรเป็นไปตามเกณฑ์วิชาชีพอย่างแท้จริงและได้รับการกำหนดกรอบด้านในขอบเขตของการให้บริการแรงงานของพวกเขาเมื่อคุณมีลูกคนพิเศษตรงเวลาที่เหมาะสมสำหรับในการพินิจหามาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองเขาตลอดเวลา นั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้ฉันจะมากล่าวถึง GPS tracker ที่สุดยอดในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่คุณจะมีสำหรับการตรวจสอบกิจกรรมของเด็กๆเนื่องมาจากนี่เป็นที่ตั้งพวกนี้คุณสามารถหาลูกของคุณได้ในเรื่องที่พวกเขาหลงทาง gps บางนา

สำนักงานขนส่งทุกแห่ง “งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณี” ไม่มีกำหนด ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ คุมเข้มพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เปิดได้เฉพาะบริการชำระภาษีรถผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for tax และช่องทางออนไลน์เท่านั้น

PS กันรถหาย ปัจจุบัน เทคโนโลยีและวิธีการ รูปแบบ การโจรกรรม เพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การโจรกรรมรถยนต์ ซึ่งโจรจะมีวิธีในการที่จะเปิดประตูรถของคุณและขับออกไปอย่างง่ายดาย ดังนั้นการป้องกัน ก็ต้องพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การทำงานของระบบนำทางด้วย GPS เมื่อเรามีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับสัญญาณ GPS ระบบนำทางจะเริ่มทำงานเมื่อมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดซ้าย หรือชิดขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดสำคัญต่างๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้จากการสำรวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมทำงาน เลือกการเชื่อมต่อของเส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้

GPS Tracking คือ อะไรมีหลายคนที่ยังไม่ทราบความหมายและประโยชน์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะหากมีความเข้าใจความหมายและประโยชน์ของคำนี้ได้อย่างถ่องแท้แล้ว ผู้ใช้ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่ทำธุรกิจ แล้วต้องการตัวช่วยเรื่องระบบ GPS Tracking เมื่อมีการใช้ระบบนี้เป็นตัวช่วยการทำธุรกิจก็จะง่ายและมีความประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะจะดีกว่าหากการดำเนินธุรกิจมีตัวช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ซึ่ง GPS Tracking มีข้อดีหลายๆ อย่างจำเป็นต้องนำมาใช้ดำเนินงานจริงๆ เครื่

ระบบการหาตำแหน่งทั่วโลก หรือ GPS (Global Positioning System) คือระบบการนำทางด้วยดาวเทียมซึ่งมีดาวเทียมอย่างต่ำ 24 ดวง GPS สามารถดำเนินการได้ในทุกลักษณะอากาศ ทุกที่ในโลก ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับในการตั้งค่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (USDOD) ตอนแรกปล่อยดาวเทียมให้โคจรสำหรับในการดำเนินการทางทหาร แม้กระนั้นในทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา gps พุทธมณฑล ก็เริ่มกำหนดให้พลเรือนสามารถเข้าถึงการใช้แรงงานดาวเทียมได้

gps อยุธยา gps อยุธยา – เครื่อง GPS ติดตามรถ คุณภาพสูง ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดเดี๋ยวนี้ รับสัญญาณดาวเทียมได้เร็ว และถูกต้องแม่นยำ โดยตัวเครื่องใช้สอยตัวรับสัญญาณ GPS, GSM แล้วก็ CPU ในระดับ Industrial Grade และก็ดีไซน์มาให้มีขนาดเล็ก Functions การใช้แรงงานครบ ก็เลยเหมาะกับงานติดตั้ง กับรถทุกชนิด รวมทั้งรถบรรทุก รถบริษัท ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ รถเช่า Taxi กระบะ รถตู้ รถทัวร์ รถส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และก็ยังรวมทั้ง รถขุด รถไถ ก็ยังสามารถติดตั้ง gps อยุธยา เพื่อสำรวจพฤติกรรมคนขับรถได้

gps ปทุมธานี gps ปทุมธานี – ระบบการหาตำแหน่งทั้งโลก หรือ GPS (Global Positioning System) คือระบบการบอกทางด้วยดาวเทียมซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมอย่างต่ำ 24 ดวง GPS สามารถกระทำการได้ในทุกสภาพภูมิอากาศ ทุกแห่งในโลก ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับเพื่อการตั้งค่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (USDOD) แต่เดิมปลดปล่อยดาวเทียมให้โคจรสำหรับในการดำเนินการด้านทหาร แต่ในทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาก็เริ่มกำหนดให้พลเรือนสามารถเข้าถึงการใช้แรงงานดาวเทียมได้

ควรเลือกใช้แบรนด์ไหน? GPS ติดรถยนต์ คืออะไร? มันก็คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตำแหน่งโดยใช้ ระบบ GPS ร่วมกับอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งและใช้งานในรถ โดยจะมี ระบบติดตามรถ ใช้ในการตรวจสอบและติดตามการใช้งานของยานพาหนะแบบ Realtime ได้

วงการตลาดรถระบบพลังงานไฟฟ้า ในกลุ่มเป้าหมายของไทยในขณะนี้ มีการขยับตัว ที่มากขึ้นทั้งทางผู้ผลิตเอง และทั้งผู้บริโภค เนื่องจาก ฟังก์ชันและ Option ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในช่วงยุคสมัยนี้ มีความสามารถมากขึ้น โดยผู้ผลิต พยายามคิดค้นและใส่รายละเอียด ให้ดู match กับกลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาด และผลพลอยได้ จากการแข่งขันทางการตลาดนี้ ผู้ที่สนใจอย่างเราๆ จะมีมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าที่มีฟังชั่นล้ำๆ เพิ่มขึ้น

สาเหตุหลัก ๆ ของแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการเสื่อมสภาพของตัวแบตเตอรี่เอง การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ ที่มากเกินไป เช่น เครื่องเสียงรถยนต์ที่กินไฟมากๆ วิทยุ โทรทัศน์ภายในรถยนต์ เป็นต้น

การขับรถทางไกลเป็นเวลานานๆ โดยที่ไม่ได้พักผ่อน มีอาการเหนื่อยล้าจากการขับรถ อาจจะทำให้ผู้ขับขี่เกิดการหลับในและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือ การจอดรถหลับพักผ่อนสักหน่อย โดยอาจจะแวะปั๊มและนอนในรถก็ได้เพื่อให้ร่างกายได้พัก ก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในบ้านเราเริ่มขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ แต่บางคนยังมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงาน หรือไปทำธุระในที่ต่าง ๆ หากไม่ได้ใช้รถส่วนตัว ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถเมล์ เรือโดยสาร รถไฟฟ้า ฯลฯ วันนี้ DTC จึงมีวิธีการ SAVE ตัวเอง ยังไง? เมื่อต้องโดยสารรถสาธารณะ ในช่วงวิกฤต COVID-19 แบบนี้มาฝากกันครับ

สำหรับหลายคนแล้ว รถบรรทุกก็เหมือนเครื่องมือทำมาหากิน และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า เมื่อซื้อแล้วก็ย่อมอยากให้รถอยู่กับเราไปนานๆ ดังนั้นการดูแลรักษารถเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเครื่องยนต์ รวมไปถึงภายนอก ตลอดจนวิธีการขับรถที่ถูกวิธีด้วยเช่นกันครับ และวันนี้เรามาลองดู 5 วิธีดูแลรถบรรทุกให้อยู่กับเราไปนานๆ กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง

ใครหลายๆ คนที่ขับรถยนต์กันอยู่เป็นประจำ มักจะมองข้ามเรื่อง “ลมยาง” เพราะส่วนมากเราจะเติมครั้งเดียวก็จบ แล้วขับรถกันยาวๆ ถ้ายางไม่รั่วก็ไม่ค่อยสนใจที่จะเช็คลมยางกันสักเท่าไร แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าลมยางรถยนต์นี่มีความสำคัญสุดๆ เพราะแรงดันลมยางที่อ่อนหรือแข็ง ส่งผลต่อสมรรถนะการขับขี่อย่างรู้สึกได้ และยังมีผลต่อความปลอดภัยขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงอีกด้วย วันนี้ DTC มีเรื่องความดันลมยางเรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม มาฝากกันครับ

ในยุคที่อะไรๆ ก็แพง อะไรประหยัดได้เราก็ต้องประหยัด ทำให้ใครหลายคนต้องลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง โดยนำรถยนต์ส่วนตัวมาติดแก๊ส แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการต้องดูแลรักษารถยนต์มากขึ้นกว่ารถที่ใช้น้ำมันปกติ เพราะรถยนต์ที่ใช้แก๊สตัวเครื่องยนต์จะมีอุณหภูมิสูงกว่ารถใช้น้ำมัน ทุกอย่างเลยต้องทำงานมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราควรหันมาดูแลรถของเราอย่างถูกวิธี วันนี้ DTC จึงมีเทคนิคการดูแลรถติดแก๊ส มาฝากกันครับ

ใบขับขี่หมดอายุ ไม่โดนจับ “ศักดิ์สยาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม” สั่ง! ขนส่งทางบก แจ้ง ผบ.ตร. ผ่อนผันกรณีใบขับขี่หมดอายุ ระหว่างที่มีการงดให้บริการต่ออายุ เพื่อสกัดโควิด-19

กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถ ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และยกเว้นการทดสอบขับรถกรณีสิ้นอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้น (สอบใบขับขี่)

กรมการขนส่งทางบกประกาศเตรียมออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล) ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 ครอบคลุมการใช้งานใน 84 ประเทศทั่วโลก มีอายุ 3 ปี เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ไฟฉุกเฉิน หรือที่คนชอบเรียกว่าไฟผ่าหมากนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คนใช้รถทุกคันควรรู้ว่าใช้งานอย่างไร? ใช้งานตอนไหน? เพราะถ้าใช้ไฟฉุกเฉินในทางที่ผิดแล้วอาจจะผิดกฎหมาย และยังสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่นที่ใช้รถบนท้องถนนได้ และอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว วันนี้ DTC จะมาบอกการใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย ให้เพื่อนๆ ทุกคนทราบกันครับ

Powered by MakeWebEasy.com