GPS ติดตาม มีประโยชน์อย่างไรและใช้ทำอะไรได้บ้าง

330 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GPS ติดตาม มีประโยชน์อย่างไรและใช้ทำอะไรได้บ้าง

GPS ติดตาม มีประโยชน์อย่างไรและใช้ทำอะไรได้บ้าง


GPS Tracking หากแปลตรง ๆ ก็คือ GPS ติดตาม จึงกล่าวได้ว่า GPS Tracking นั้นมีไว้สำหรับติดตาม ปัจจุบัน GPS ติดตามมีหลากหลายบริษัทที่ผลิตขึ้นและหลากหลายประเทศที่ทำการผลิตอุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับติดตามสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ อาทิเช่น รถยนต์ เป็นต้น โดยมีการเพิ่มฟังก์ชั่นเสริมเข้าไปให้สามารถทำอย่างอื่นได้อีกนอกจากบอกพิกัด ละติจูด หรือ ลองติจูด ซึ่ง GPS ติดตามที่ถูกนำมาใช้และเป็นที่นิยมมากที่สุด คือ GPS ติดตามรถยนต์


GPS ติดตามประกอบไปด้วยส่วนสำคัญถึง 3 ส่วนได้แก่


กล่อง GPS
เป็นอุปกรณ์สำคัญของ GPS ติดตาม ซึ่งกล่อง GPS ติดตามนี้จะถูกนำไปติดตั้งไว้กับทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น และจะมีรูปลักษณ์แบบไหนก็แล้วแต่ชนิด แล้วแต่ยี่ห้อของแต่ละโรงงานที่ผลิต ซึ่งตัวกล่อง GPS ติดตามที่ดีควรจะมีเสถียรภาพในการบอกพิกัดที่แม่นยำ สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ดี ทนทานต่อสภาพอากาศไม่ว่าจะฝนตก หรือแดดออก

และที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยสำหรับ GPS ติดตาม คือ เสารับสัญญาณดาวเทียมหรือเสา GPS และ เสา GSM ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปที่ Cell Site ผ่านช่องสัญญาณ GPRS ไปยังเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของผู้ให้บริการ GPS นั่นเอง

ซอฟต์แวร์ (Software)/เซิร์ฟเวอร์ (Server)
สำหรับใช้ประมวลผลที่ได้ข้อมูลดิบมาจาก GPS ติดตามซึ่งระบบซอฟต์แวร์จะมีการแบ่งระบบการทำงานอีก 2 อย่างด้วยกัน คือ ตัวเซิร์ฟเวอร์ (Server) เป็นเครื่องที่จะต้องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จะต้องมีเสถียรภาพมากพอสมควร หลังจากที่ได้มีการติดตั้งหรือ Setup ระบบ เซิร์ฟเวอร์ (Server) ส่วนมากจะติดตั้ง Linux Server และฐานข้อมูลที่จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล mysql และมี Java Scrip ในการใช้งานบางฟังก์ชั่น

เซิร์ฟเวอร์ (Server) – นี้จะนิยมนำไปไว้ที่ที่ปลอดภัย เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบบริษัทมหาชนที่มาจากการแปรรูปส่วนกิจการโทรคมนาคมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ซึ่งการนำเซิร์ฟเวอร์ (Server)ไปไว้ที่ กสท. มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เนื่องจากมีระบบป้องกันที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบสำรองไฟ ระบบอินเทอร์เนต (Internet) ที่มีความเร็วในการเชื่อมต่อสูง และระบบความเย็นของแอร์ ที่จำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือความปลอดภัยในข้อมูล

ซอฟต์แวร์ (Software) – ขึ้นอยู่กับ Programmer แต่ละคนว่าถนัดเขียนออกมาแบบไหน เพื่อทำการบริหารจัดการข้อมูลดิบที่ได้จากตัวกล่อง GPS ติดตามซึ่งมีอยู่หลากหลายภาษาด้วยกัน โดยส่วนมากจะเป็นภาษา PHP, Java, Asp เป็นต้น ซึ่งความเสถียรภาพของการใช้งาน หรือการเข้าถึงข้อมูลจะเร็วหรือช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ (Software) ในการเขียนด้วย

ซิมการ์ด (SIM Card)
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตัว GPS ติดตามเนื่องจากระบบต้องส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ระบบอินเทอร์เนต (Internet) ส่วนจะเป็นเครือข่ายของค่ายไหนนั้นก็ควรจะหาให้ตรงกับค่า Apn ของกล่อง GPS ติดตามที่ได้ระบุเอาไว้เท่านั้น มิฉะนั้นกล่อง GPS ติดตามของคุณจะมีประโยชน์แค่เพียงรับสัญญาณเข้ามาเก็บไว้ในกล่อง และที่สำคัญของการที่จะต้องร่วมใช้กับซิมการ์ด (SIM Card) ก็คือ Celsite ของแต่ละเครือข่ายถึงจะสมบูรณ์


ประโยชน์ของ GPS ติดตาม

  • ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบสถานะต่าง ๆ ของสิ่งที่คุณต้องการติดตามไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือยานพาหนะ ซึ่งจะสามารถบอกข้อมูลสำคัญ เช่น ตำแหน่งหรือพิกัดที่ตั้งในปัจจุบันของสิ่งที่คุณติดตาม เป็นต้น
  • สามารถทราบถึงรายงานย้อนหลังหลาย ๆ อย่างในระบบยานพาหนะได้ เช่น การคำนวณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อวัน ระยะทางในการวิ่งรถต่อวัน ความเร็วที่ใช้ในการวิ่ง เส้นทางที่ใช้ หรือแม้แต่ข้อมูลของการจอดรถติดเครื่องยนต์ไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด เป็นต้น เนื่องจากผู้ที่ให้บริการระบบ GPS ติดตามส่วนใหญ่มักจะมีข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้สำหรับรายงานย้อนหลังไว้ให้กับผู้ใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในการนำยานพาหนะไปใช้
  • เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระบบการขนส่งสินค้า ทั้งนี้สามารถทราบตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะในปัจจุบันได้ ทำให้สามารถเตือนผู้ขับขี่ได้ เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงGPS ติดตามบางยี่ห้อมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมายังผู้ควบคุม เพื่อแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถได้ในทันทีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ใช้ความเร็วเกินกำหนด หรือ วิ่งออกนอกเขตเส้นทางที่กำหนดไว้ เป็นต้น
  • สามารถใช้วางแผนเส้นทางในการเดินทางล่วงหน้า สำหรับผู้ผลิต GPS ติดตามบางราย อาจเพิ่มฟังก์ชั่นที่สามารถวางแผนงานไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางไปยังจุดหมาย และระบบยังสามารถวิเคราะห์ประมวลผล แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานที่นอกเหนือแผนงานที่วางไว้
  • ลดการทุจริตในการทำงาน ในการติดตามยานพาหนะผู้ผลิตมักจะมีการติดตั้งระบบที่สามารถตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสามารถประมลผลสถานการณ์ออกมาได้ว่า คนขับจอดรถติดเครื่องไว้นานเท่าใด หรือจอดดับเครื่องไว้ระยะเวลากี่นาที ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะลดทุจริตได้หากคนขับ ลักลอบแอบขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงไปขาย

โดย GPS ติดตามรถยนต์มีฟังก์ชั่นที่เพิ่มเติมจาก GPS ติดตามตัวอื่น ๆ ในเรื่องของการบอกปริมาณน้ำมัน ปริมาณความร้อนของเครื่องยนต์  ความเร็วที่รถกำลังวิ่งในขณะนั้น และอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้