ข้อกำหนดการติด GPS Tracking

108 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อกำหนดการติด GPS Tracking

ข้อกำหนดและกฎหมายในการติดตั้ง gps tracking  ตามที่กรมการขนส่งกำหนด

ข้อกำหนดจากกรมการขนส่ง ได้ออกนโยบาย "มั่นใจทั่วไทยใช้ GPS" โดยกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่ง GPS ติดตามรถสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ และยังช่วยลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือ GPS ในการวางแผนและบริหารในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

               ทางกรมขนส่งได้ตั้งข้อกำหนดและค่าปรับไว้ดังนี้


ส่วนอัตราความเร็วรถแบ่งตามประเภทรถ ไว้ดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com