อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำทางของอุปกรณ์ GPS

90 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำทางของอุปกรณ์ GPS

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำทางของอุปกรณ์ GPS

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำทางด้วยจีพีเอส ประกอบไปด้วย

ตัวรับสัญญาณจากดาวทียม (GPS Receiver Module)
ตัวประมวลผล (CPU)
โปรแกรมที่ใช้สำหรับการนำทาง (Software)
แผนที่ที่ใช้สำหรับการนำทาง (Map Data)
                ซึ่งปัจจุบัน เครื่องจีพีเอสนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีครบทุกอย่างในตัว สะดวกในการใช้งานและมีความเสถียรสูง เช่น PND(Personal/Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA(Personal Digital Assistant), โน๊ตบุ๊ค, สมาร์ทโฟน เป็นต้น หรือในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ก็จะมีจีพีเอสมาให้เลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สะดวกในการใช้งานเมื่อหลงทางหรือการหาสถานที่ที่ต้องการต่างๆ

                นอกจากอุปกรณ์หลักแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆอีก เช่น เสารับสัญญาณแบบภายนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือตัวกระจายสัญญาณ(GPS Radiator) เพื่อให้สามารถใช้จีพีเอสในบริเวณที่อับสัญญาณได้ เช่น ในรถที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่(ที่เรียกกันว่า “ฟิล์มเคลือบปรอท”) หรือภายในอาคารต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com