ประเภทรถที่ต้องติด GPS ติดรถ ตามโครงการ มั่นใจ ทั่วไทย รถใช้ GPS

499 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประเภทรถที่ต้องติด GPS ติดรถ ตามโครงการ มั่นใจ ทั่วไทย รถใช้ GPS

ประเภทรถที่ต้องติด GPS ติดรถ ตามโครงการ มั่นใจ ทั่วไทย รถใช้ GPS


          GPSติดรถ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เดินหน้ามาตรการสร้างความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยรถที่ต้องดำเนินการติดตั้ง GPSติดรถ พร้อมเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ มีประเภทรถดังต่อไปนี้ 

 

          กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เปิดกิจกรรมการนำ ระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตามการเดินรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมให้บริการแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” ส าหรับผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะได้แบบเรียลไทม์ เผย!!! ขณะนี้มีข้อมูลรถติดตั้ง GPS ในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ แล้วกว่า 40,000 คัน มั่นใจสามารถ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะของประเทศได้ วันนี้ (7 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการน าระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตามการเดินรถโดยสาร สาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการ”มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เพื่อการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของ พนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะผ่านทาง แอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 นี้ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบ ความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการของรถโดยสารสาธารณะผ่านทางแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เป็นการยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งสาธารณะของประเทศให้มีความปลอดภัย โดยให้มีระบบติดตามและควบคุมจาก หน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ก าหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูงและรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้ง GPS ทันทียกเว้นรถสองแถว และรถโดยสารหมวด 4 ที่วิ่งภายในจังหวัดในส่วนภูมิภาค ไม่ต้องติดตั้ง GPS ส่วนรถโดยสาร สาธารณะและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 กรมการขนส่งทางบกก าหนดระยะเวลาด าเนินการของรถ แต่ละประเภทตามความเหมาะสมเพื่อให้เจ้าของรถและผู้ประกอบการขนส่งมีเวลาในการเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูล แก้ไข และติดตั้ง GPS ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่งรถโดยสารสาธารณะทุกคันจะต้องติดตั้ง GPS ภายในปี 2560 ส าหรับ รถบรรทุกจะต้องติดตั้ง GPS ครบทุกคันภายในปี 2562 ภายใต้การก ากับดูแลโดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2559 นี้จะตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะตลอดเส้นทาง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้